ماهواره اینتل ستاینتل*ست (INTELSAT) بزرگ*ترین ارائه دهنده خدمات مخابره ماهواره*ای تجاری در جهان است. در ابتدا به عنوان سازمان ارتباطات ماهواره*ای بین*المللی (International Telecommunications Satellite Organization) در ۲۰ اوت ۱۹۶۴، با شرکت ۱۱ کشور و تحت مالکیت و مدیریت communications satellites آغاز به کار کرد.تا سال ۲۰۰۷ اینتل*ست مالک و راه انداز ۵۱ ماهواره مخابراتی بود.اینتل*ست ۹۰۲:اینتل*ست ۹۰۲ یکی از ماهواره*های شرکت اینتل*ست است که در موقعیت ۶۲ درجه شرقی قرار دارد.در حال حال حاضر شبکه*های رادیو تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران بر روی این ماهواره در حال پخش است.