اموزش نصب ماهواره Chinasat 12 مدار 87.5 درجه شرق باند سی

نام ماهواره
Chinasat 12


موقعیت
87.5 درجه شرق


توضیح کامل در نورد پوشش ماهواره
این ماهواره تشکیل شده از دو باند ku/c باند کایو غیر فعال میباشد
اموزش نصب

ابتدا یکی از فرکانس های باند ku این جهت دریافت کرده سپس ال ان بی کایو باند برداشته و ال ان بی باند سی قرار داده
پشت دیش قرار گرفته دیش را به اندازه 18 سانت به چپ بچرخویدوسایل مورد نیاز

دیش سایز بزرگ خداقل 130 الی 180 سانت
ال ان بی مخصوص باند سی
فرکانس قوی باند ku جهت NSS-12
11044
عمودی
1774

فرکانس قوی باند سی جهت Chinasat 12
3757
H
1800لیست کانال های باند سی جهتChinasat 12
http://iranflytv.com/chinasat12.phpتصاویری از پوشش باند سی جهت ان اس اس در ایران